Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 4 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

Forum Support

حقوق شهروندی

با عنايت به دیدگاههای رهبر کبير انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (قدس سرّه) ....

اطلاعات بیشتر

Easy to starts

سرعت در ارائه خدمات

در این منطقه کلیه فرآیندهای شهرداری با حداکثر شرعت و دقت با استفاده از سیستم های مکانیزه انجام می شود.

اطلاعات بیشتر

شهردار منطقه چهار خبر داد:

شست‌وشو و رنگ‌آمیزی جداول رفیوژ وسط خیابان سرباز

شهردار منطقه چهار شهر کرمان از اجرای عملیات شست‌وشو و رنگ‌آمیزی جداول رفیوژ وسط خیابان سرباز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار، مهندس علی نیک‌طبع گفت: با توجه به ضرورت ایجاد چهره متناسب شهری و زیباسازی منظر و چشم انداز شهری و با در نظر گرفتن نیاز شهروندان و ایجاد تنوع در سطح شهر، عملیات زیباسازی و رنگ آمیزی جداول در دستور کار قرار گرفته است.

وی ایجاد تنوع در سطح شهر و روحیه نشاط و شادابی در شهروندان را از جمله اهداف این گونه اقدامات عنوان کرد.

مدیران شهرداری

مسئول حراست

مهندس علی مبشری

معاون شهرسازی

مهندس وحدتی

معاون خدمات شهری

مهندس محمدی


معاون فنی و عمرانی

مهندس قربانی

معاون اداری و مالی

مهندس بحرینی

Go to top