معاون شهر سازی

علیرضا وحدتی،سال تولد:1361،مدرک تحصیلی:کارشناسی عمران

معاون معماری و شهرسازی شهرداری منطقه چهار

سوابق کاری:از سال 1384 همزمان با افتتاح شهرداری منطقه چهار لغایت 1386 در سمت بازرس فنی در حوزه معاونت شهرسازی،از سال 1386 لغایت 1388 در سمت ناظر ابنیه در حوزه معاونت فنی و عمرانی،از سال 1388 لغایت 1391 در سمت بازرس فنی در حوزه معاونت شهرسازی،از سال 1391 لغایت25/11/92 در سمت مسئول شهرسازی در حوزه معاونت شهرسازی و از تاریخ 25/11/92 به عنوان معاون فنی و عمرانی و در حال حاضر معاون معماری و شهرسازی شهرداری منطه چهار. 

Go to top