معاون فنی عمرانی
فرزاد خضری،مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران(دانشجوی مقطع دکترای تخصصی  (PH.D
سوابق خدمتی:سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان کرمان (1382 تا 1383)-ناظر مقیم سازمان نظام مهندسی در شهرستان های بم و بروات .
ناظر ارشد شرکت ساختمانی اوج تهران (توسعه بناهای ایرانگردی و جهانگردی از سال 1383 تا 1384).
مسئول واحد فنی و عمرانی شهرداری منطقه چهار از سال (1384 تا 1385).
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان از سال (1385 تا 1388) مدیر امور حمل و نقل و نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی،مدیر اجرایی عملیات راه اندازی جایگاه های سی ان جی شهر کرمان و عضو تیم هفت نفره مهندسی ارزش شهرداری کرمان.
مدیریت طراحی و نظارت شهرداری کرمان (1388 تا 1394).(مدیر پروژه های بخش سرمایه گذاری از جمله پروژه سیتی سنتر وکیل کرمان،ساختمان جدید شهرداری و شورای شهر کرمان و پروژه شهر شش دروازه).
در حال حاضر در سمت معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه چهار.

Go to top