معاون اداری مالی
موسی رضا بحرینی
فرزند : جعفر
سال تولد: 1340
محل تولد : خبر بافت
مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری
سوابق خدمتی : 24 سال خدمت در شهرداری های شهر های مختلف، از سال 76-68 شهرداری بندر لنگه مسئول درآمد،از سال 82-76 شهرداری بزنجان مسئول امور مالی،از سال 88-82 معاون اداری و مالی سازمان پارکهای شهرداری کرمان ،از سال 88 به بعد معاون اداری و مالی شهرداری منطقه چهار کرمان 

Go to top