مهندس علی نیک طبع،فرزند علی اصغر،متولد سال 1345،مدرک تحصیلی:کارشناس عمران.

سوابق خدمتی:از سال 1375 تا 1378 به عنوان سرپرست دفتر طراحی و نظارت شهرداری،از سال 1378 تا سال 1382 شهردار منطقه ویژه بافت قدیم شهر کرمان،از سال 1382 تا سال 1384 در معاونت های معماری و شهرسازی،خدمات شهری و فنی و عمرانی شهرداری منطقه دو،از سال 1384 تا سال 1389 جانشین معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری،از سال 1389 تا سال 1393 مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری و همچنین از سال 1386 تا سال 1393به عنوان مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری کرمان و در حال حاضر نیز در سمت شهردار منطقه چهار کرمان.

 

 

 

 

 

Go to top