Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 4 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

Forum Support

حقوق شهروندی

با عنايت به دیدگاههای رهبر کبير انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (قدس سرّه) ....

اطلاعات بیشتر

Easy to starts

سرعت در ارائه خدمات

در این منطقه کلیه فرآیندهای شهرداری با حداکثر شرعت و دقت با استفاده از سیستم های مکانیزه انجام می شود.

اطلاعات بیشتر

 ‌ساخت بوستان در سرآسیاب

شهردار منطقه چهار در خصوص محلۀ سرآسیاب هم گفت: در محلۀ سرآسیاب با توجه به وسعتی که دارد، در حد توان اقداماتی انجام گرفته است.
مؤمنی افزود: طرح تفضیلی سرآسیاب تصویب شده، در مرحلۀ ابلاغ است و به‌زودی ابلاغ و مشکلات اهالی این محله حل می‌شود، اما براساس پیش‌طرحی که در اختیار داریم، کارها را پیش می‌بریم.
وی هم‌چنین از ساخت یک بوستان در خور شأن اهالی سرآسیاب در این محله در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

مدیران شهرداری


معاون برنامه ریزی

مسعود محمدی قرد

معاون شهرسازی

مهندس وحدتی


معاون خدمات شهری

مهندس عسکری


معاون فنی و عمرانی

مهندس قربانی


سرپرست معاونت مالی و اقتصادی

مهدیه پارسا

Go to top