Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 4 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

Forum Support

حقوق شهروندی

با عنايت به دیدگاههای رهبر کبير انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (قدس سرّه) ....

اطلاعات بیشتر

Easy to starts

سرعت در ارائه خدمات

در این منطقه کلیه فرآیندهای شهرداری با حداکثر شرعت و دقت با استفاده از سیستم های مکانیزه انجام می شود.

اطلاعات بیشتر

بهسازی و نصب ایستگاه اتوبوس در خیابان شهید قدوسی

شهردار منطقه چهار کرمان از بهسازی و نصب ایستگاه اتوبوس در خیابان شهید قدوسی

خبر داد.

محمدحسین مومنی بر ساماندهی وضعیت ایستگاه های اتوبوس تاکید کرد و گفت:این اقدام در برنامه کاری شهرداری این منطقه قرار گرفته است و در این راستا ایستگاه هایی که نیاز به تعمیر و بهسازی دارند ساماندهی می شوند.

وی افزود: این اقدام در به منظور زیباسازی زیرساخت های شهری و خدمات رسانی به شهروندان صورت گرفته است.

مدیران شهرداری


معاون برنامه ریزی

مسعود محمدی قرد

معاون شهرسازی

مهندس وحدتی


معاون خدمات شهری

مهندس عسکری


معاون فنی و عمرانی

مهندس قربانی


سرپرست معاونت مالی و اقتصادی

مهدیه پارسا

Go to top