Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 4 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

Forum Support

حقوق شهروندی

با عنايت به دیدگاههای رهبر کبير انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (قدس سرّه) ....

اطلاعات بیشتر

Easy to starts

سرعت در ارائه خدمات

در این منطقه کلیه فرآیندهای شهرداری با حداکثر شرعت و دقت با استفاده از سیستم های مکانیزه انجام می شود.

اطلاعات بیشتر

نورپردازی مجسمه انسان کوانتومی در میدان پژوهش

شهردار منطقه چهار شهر کرمان از انجام عملیات نورپردازی مجسمه انسان کوانتومی در میدان پژوهش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار،مهندس علی نیک‌طبع گفت:این اقدام به منظور ایجاد جلوه بصری زیبا و نمود بیشتر المان های شهری صورت گرفته است.

وی ادامه داد:عناصر روشنایی علاوه بر تامین نور و ایمنی محیط به عنوان عناصر طراحی و زیباسازی فضاهای شهری نیز استفاده می شوند.
نیک طبع تصریح کرد:هر فضا یا المان دارای خصوصیاتی است که طرح نورپردازی باید در راستای تقویت آن خصوصیات باشد و در واقع استفاده از تکنیک های نورپردازی و شناخت صحیح ویژگی های نور به زیبایی و طراحی مناسب سیمای شبانه کمک می نمایند،در این میان قابلیت فضا و درک تأثیر نور، امکان فضاسازی مناسب با روش های نورپردازی صحیح را می دهد.

مدیران شهرداری

مسئول حراست

مهندس علی مبشری

معاون شهرسازی

مهندس وحدتی

معاون خدمات شهری

مهندس محمدی

معاون فنی و عمرانی
مهندس خضری

معاون اداری و مالی

مهندس بحرینی

Go to top